L’àrea de cultura ha de motivar a la població perquè participi més activament de la cultura

en totes les seves expressions i que aquesta sigui l’eix de la relació i la convivència entre tots els ciutadans.

 

“A més cultura, més i millor convivència”.

 

Hem d’enriquir el teixit associatiu de Pineda, que no és poc: hi ha més de 40 entitats culturals.

Les hem d'escoltar, ser capaços d'engrescar-les i posant a l’abast eines per fer-les créixer.

Hem d’estar al seu costat, crear un Consell participatiu on representats de les entitats puguin

dir la seva: opinar, compartir inquietuds, que se sentin implicats.

 

La cultura no es pot fer ni crear als despatxos. S’ha de fer al carrer, als barris, als escenaris,

amb els veïns i associacions, creient en ells i donant-los confiança. Sobretot, cal escoltar!

 

És per això que us necessitem a tots els de la cultura... volem que ens ajudeu perquè us poguem ajudar!

Junts farem una Pineda culturalment més forta.